Aktualności

OBECNIE REALIZUJEMY

Projektowanie

  • Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka przyłącza gazu płynnego wraz z kotłownią gazową kontenerową oraz modernizacja istniejącego węzła cieplnego w budynku produkcyjno-biurowym firmy InventionBio Sp. z o.o. przy ul. Barwników w Bydgoszczy,
  • Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania „wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu przy budynku nr 52 użytkowanego przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy”,
  • Projekt instalacji sanitarnych dla zadania „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w bloku F w campusie UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy”,
  • Projekt adaptacji Hali Targowej przy ul. Magdzińskiego w Bydgoszczy na cele usługowo gastronomiczne w zakresie instalacji wod-kan, hydrantowej oraz ogrzewania

Nadzory budowlane

  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych przy budowie kotłów gazowo-olejowych na terenie Zakładu Mondi Świecie S.A. w Świeciu