Aktualności

OBECNIE REALIZUJEMY

Projektowanie

  • Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka przyłącza gazu płynnego wraz z kotłownią gazową kontenerową oraz modernizacja istniejącego węzła cieplnego w budynku produkcyjno-biurowym firmy InventionBio Sp. z o.o. przy ul. Barwników w Bydgoszczy,
  • Projekt przyłącza wodociągowego dla podłączenia sieci Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” do miejskiej sieci wodociągowej,
  • Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania „wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu przy budynku nr 52 użytkowanego przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy”,
  • Projekt instalacji sanitarnych dla zadania „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w bloku F w campusie UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy”,
  • Projekt przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej w hali magazynowej nr 4 zlokalizowanej w Parku Logistycznym P3 Błonie

Nadzory budowlane

  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych przy budowie Centrum Pomocy Psychologicznej na rzecz Inwestora UKW Bydgoszcz, adres inwestycji: Bydgoszcz, ul. Staffa 1,
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowy pomieszczeń po byłym bufecie w budynku Rektoriatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7”,
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych przy budowie kotłów gazowo-olejowych na terenie Zakładu Mondi Świecie S.A. w Świeciu